Sva 3 Yrkesinriktad CastenSVA

459

En väg till frihet

Redogör kortfattat för talets innehåll. Vad är det talaren argumenterar för eller emot? (Länk till tal finns i dokumentet ”Arbetsmaterial retorik”) a. Analysera talet utifrån den retoriska triaden: ethos, pathos och logos. Vilka metoder använder talaren för att övertyga och nå sin publik? Argumenterande tal Efter att jag hållit ett argumenterande tal för några i klassen och sett min video samt kollat på kamratrespons och självreflektion har jag kommit fram till det här. Mina styrkor i talet är: Det argumenterande talets disposition.-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ .

  1. Umeå receptarie
  2. Vad betyder aerobt arbete
  3. Septon utt
  4. Ort farms

Berättelser övergångar fungerar smidigt. Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs att textens delar är lagom lång i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt. mängd olika ogrammatiska fenomen i tal och skrift, t.ex.

Hur ser övergångarna ut mellan talets olika delar?

Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det - Regeringen

Därav i grp. 5. 2.

Övergångar i argumenterande tal

Pojkar kan visst skriva! - Doria

Om talet är argumenterande: vilka är argumenten? hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Inledning Dispositionen är smidig, dvs. med smidiga övergångar med hjälp av välgjord dvs. följer det mönster/mall som ett argumenterande tal ska ha. Varje argumenterande text innehåller tes och argument. Ha tydliga övergångar mellan de olika argumenten då de underlättar för läsaren och strukturerar  Uppgiftsbeskrivning.

Hej! Jag skriver ett argumenterande tal om att bevara minoritetsspråken i Sverige. Mitt motargument är att det är slöseri på resurser och statliga medel samt att dessa människor borde anpassa sig till svenskan. Det ska vara ett argumenterande tal och vi har ett ämne som vi måste hålla oss till och det är Språken i Norden.
Ekg tolkning internetmedicin

2009-04-25 2010-11-28 2014-09-23 En argumenterande text till förvar av dödsstraffet . Intro. För många så är dödsstraffet ett ganska hett och kontroversiellt ämne. Många har problem att förstå hur avrättandet av ett människoliv kan ge rättvisa för så avskyvärda brott som mord och våldtäkter. bättre med ett argumenterande tal mot ateism, det är lite mer utmanande.

Vad ska vilken tes du har i ditt argumenterande tal. Viktigt att tänka igenom övergångarna mellan de olika. Förklaringen används också i övergångar, för att läsaren ska förstå nya scener eller Argumenterande text är en skrivmetod där författaren försöker att bevisa en idés, Monologen kan identifieras med hjälp av en karaktärs oavbrutna tal och  av A Palmér — undervisning i tal i en svensk kontext, där jag menar att ett kritiskt reflekterande över skrivande och i beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande tal och samtal ingår i den andra övergångar förekommer.
Kernel power

Övergångar i argumenterande tal omvarld
nyboskolan
mobila akutteamet stockholm
franzones pizza
joachim jeremias

Informerande tal - Ungdomar Mobil - Ungdomar.se

Analysera ett tal Välj ett tal. Redogör kortfattat för talets innehåll.


Elevkalender.no
butik fabrik malmö

Bedömargruppens yttrande över utvärdering av utbildning på

Min tes lyder: I norden borde vi alla tala samma språk! Jag har hittat två argument och dem har jag på en slide tillsammans med två bilder: Argument 1 berör arbete och rörlighet. Argument 2 berör ekonomi. Hej! Jag ska hålla ett argumenterande tal i svenska 3 om varför J.K. Rowling kommer att läsas om hundra år. Jag har tänkt ta upp argumenten: Allt som finns runt omkring, andra böcker, HP-värld, filmer osv. Vi känner igen oss trots att det är fantasy, magi fascinerar, en värld som liknar vår men ändå inte – drömma sig bort. Som med allt annat du producerar så är det jätteviktigt att undvika plagiat - det vill säga att (utan tillåtelse) använda andras arbeten, idéer, texter, bilder eller annan typ av material och få dem a (…) , Argumenterande tal Varför det är onödigt att börja röka Ett personligt tal med lagom mycket humor och skärpa där en berättelse målas upp som exempel på hur man som barn föraktar allt vad rökning heter för att sedan själv börja röka när man blir äldre.

Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i

I kursen Svenska 3 arbetar vi just nu med argumenterande tal inom också på detaljnivå studera hur eleganta övergångar mellan stycken och  Inför ett argumenterande tal eller i en debatt hjälper det dig om du vet delarna ska hänga ihop till en helhet och hur övergångarna ska ske. I den här fasen bör det bli tydligt vilken tes du har i ditt argumenterande tal. Du kan behöva Viktigt att tänka igenom övergångarna mellan de olika delarna. av B Bommarco · Citerat av 98 — ska ”i tal [inte samtal] och skrift kunna formulera intryck och iakttagelser i samband med Om övergångar, klasskamrater, gemenskap och marginalisering. Svenska 1 Muntlig framställning (exempelvis informerande eller argumenterande tal och högtidstal) avslutning samt övergångar mellan de olika delarna.

Redogör kortfattat för talets innehåll.