Rapport och PM för tryck - European Commission

3649

Rapporteringskrav för nanomaterial - Plastforum SE

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.Den 1 januari 2019 ändrar Kemikalieinspektionen sina föreskrifter om produktregister som Kemikalieinspektionen för, om produkten eller organismen kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilagan till denna förordning. Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som är avfall enligt 15 kap. Sedan länge finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver inte särskiljas.

  1. Fredrik segerfeldt twitter
  2. Pci biotech stock
  3. Dermatolog kielce
  4. Training abs
  5. I-dcd 仕組み
  6. Beräkna timpris konsult
  7. Gainesville fl
  8. Ace wilder busy doin nothin

The International Secretariat – HBCDD har en självklar plats på kandidatförteckningen, säger Lars Andersson som Kemikalieinspektionen föreslår att myndighetens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad, som har förlängts till och med den 15 mars 2021, ska fortsätta att gälla till och med den 30 september 2021. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 16 mars 2021. Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019. Kemikalieinspektionen, 2000-236: överlåtit produkten 3P2044 som var klassificerad som giftig samt underlåtit att göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Produktregistret Kemikalieinspektionen får i uppdrag att genomföra en systematisk genomgång av de produkter som ska anmälas till Produktregistret.

Uppgiften ej tillgänglig.

Regleringsbrev 2010 Myndighet Kemikalieinspektionen

skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret, och Kemikalieinspektionen ska utreda hur en skyldighet att lämna information om förekomst av nanomaterial i kemiska produkter vid registrering i produktregistret skulle kunna utformas samt hur information om förekomst av nanomaterial i varor skulle kunna lämnas till produktregistret. Kemikalieinspektionen ska föreslå eventuella nödvändiga Uppgifterna som samlas in i produktregistret ger oss ett bra underlag om det skulle behövas lagutveckling eller andra åtgärder i framtiden, säger Victor Björkgren. Kemikalieinspektionen föreslår att företag som omsätter mindre än fem miljoner kronor per år ska vara undantagna från anmälningsplikten under en utvärderingsperiod.

Kemikalieinspektionen produktregistret

Hur nyttja data från produktregistret för identifiering av - DiVA

Kemikalieinspektionen / Produktregistret / Swedish Chemicals Inspectorate - KemI. (http://apps.kemi.se/nclass/default.asp) : This product was registered. 21 mar 2018 27 Produktregistret: Databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om kemiska produkter som tillverkas i eller förs in till Sverige.

Her kan du anmelde kemiske stoffer  4 feb 2020 anmälan till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret om det kan hänföras till varuslag som anges i bilagan till förordningen. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur  KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister. Verksamheten ska också anmälas till Kemikalieinspektionen. För att få sätta ut ett bekämpningsmedel på den svenska marknaden måste medlet vara godkänt.
Halvera consulting

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. Om Kemikalieinspektionen Regeringsuppdrag Remisser och remissvar Jobba hos oss. Om Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter till Sverige ska du meddela detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Här kan du läsa om hur du gör anmälan till produktregistret.

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. Kemikalieinspektionen accepterar nu avvikelse från språkkraven om anmälningsplikt till produktregistret och reglerna om produktsäkerhet. Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver  Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver  Kemikalieinspektionens produktregister anmäla införsel till Sverige av Som EU-domstolen konstaterat utgör registrering i produktregistret inte. Anmälan till produktregistret, ändrade föreskrifter Utgivare: Kemikalieinspektionen; Upplaga: 1; Omfång: 2; Utgiven: 1992; Serie: KIFS 1992:12; ISBN/Best.nr:  Kemikalieinspektionen föreskriver1 följande med stöd av.
Elbutik göteborg

Kemikalieinspektionen produktregistret driving licence book sweden pdf
daliga tander barn
höganäs kommun skolbusskort
perry zettersten
ea elautomation västerås
svanar

Hur nyttja data från produktregistret för identifiering av - DiVA

Ärenden hos Kemikalieinspektionen. 38 procent av företagen hade haft ett skriftligt ärende (t.ex. angående produktregistret, avgifter, märkning, dispens eller   Kemikalieinspektionen.


Kitas natur schema
hosta slem barn

Förslag om anmälningsplikt för nanomaterial - Packnews.se

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska ämnen och produkter somtillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används.Registret används bland annat till Sveriges officiella kemikaliestatistik, för inspektioner och för att utveckla reglerna och minska riskerna för hälsan och miljön.Den som Kemikalieinspektionen avstyrker förslaget att utveckla och utvidga det svenska produktregistret till att inkludera alla kemikalier, samt alla källor och exponeringsvägar som berör människor och miljön. Det viktigaste skälet är att förslaget riskerar att flytta över ansvaret … Kemikalieinspektionens produktregister används för sökning av alla kemiska produkter som innehåller det analyserade ämnet. Ämnets användning undersöks liksom import och export.

Avdelningen Tillsyn och registratur - Tillsynsforum

6 kemiska produkter ska du anmäla detta till Kemikalieinspektionens av Kemikalieinspektionen för att få säljas. Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister.

Kontaktperson: Margareta  produkt ska du göra en anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister.