Lokalt kollektivavtal om kombinationsbefattningar vid

2291

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL - PDF Gratis nedladdning

Fråga om kollektivavtalet omfattar vissa medlemmar i den fackliga organisationen vilka enligt särskilda överenskommelser med arbetsgivaren hade lämnat den aktiva tjänsten före pensionering. Lokala kollektivavtal. På många arbetsplatser finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det gäller framför allt årliga lönerevisioner men kan även till exempel gälla reglering av arbetstider och former för fackligt medbestämmande på arbetsplatsen.

  1. Deklarera som familjehem
  2. De onodiga munnarna
  3. Systembolaget mölnlycke öppetider
  4. Systembolaget hagfors

”– HÖK 20 för Kommunal och HÖK 20 lokala kollektivavtalet – LOK 20 – enligt bilaga 6 a. Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad rättigheter, förmåner och villkor utöver Ett lokalt kollektivavtal tecknas mellan en enskild arbetsgivare och en lokal  Vad gäller vid uppsägning av lokala kollektivavtal i det kommunala avtalssystemet och vilka blir effekterna vid en sådan uppsägning? Kan LOK sägas upp av lokal  Lokalt villkorsavtal är en sammanställning av lokala kollektivavtal, enligt bilagor 1-8, slutna med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.

Lokala avtal fortsätter att gälla. Lokala kollektivavtal för måltidsuppehåll möjligt om medlemmarna inte får ha sin lunchrast utan störningar; Övriga bestämmelser (AB och protkollsanteckningar): Kvalificeringstid för rätt till föräldrapenningtillägg kortas ner till … Se hela listan på vision.se Ett lokalt kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan parterna lokalt där så är möjligt utifrån lag och gällande kollektivavtal. Parter är enskild arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och för Lärarnas Riksförbunds ordförande inom den fackliga föreningen.

Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av

Lokala kollektivavtal i nedanstående frågor träffas av kontaktförbundet som lokal part för Saco-S. En Saco-S-förening kan också träffa ett sådant avtal efter att en skriftlig delegation lämnats av kontaktförbundet. • Lokala kollektivavtal om pensionsavsättningar. • Lokala kollektivavtal avseende avvikelser från LAS regler om Lokalt kollektivavtal om aktivt omställningsarbete vid Uppsala universitet Lokalt kollektivavtal om arbetstid för anställda som arbetar med drift, systemutveckling och support inom IT-avdelningen Lokalt kollektivavtal om arbetstid för tekniska och administrativa anställningar Resultatet av avstämningen ska inte ha kollektivavtals ställning.

Lokalt kollektivavtal

Anställningsvillkor - Högskolan i Borås

Hur du gör som arbetsgivare för att teckna kollektivavtal. Den enklaste vägen till kollektivavtal är att du börjar med att skicka in en intresseanmälan om medlemskap i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv kommer då att lotsa dig som arbetsgivare till den arbetsgivarorganisation som är lämplig för din bransch.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  omställningsavtalet KOM-KR som lokalt kollektivavtal. Förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar att teckna kompetens-  Utifrån SKR:s centrala samverkansavtal finns ett lokalt kollektivavtal Samverkan Det lokala samverkansavtalet Samverkan Göteborg anger att  LUNDS UNIVERSITET. AVTAL 2013-06-26. Dnr PE 2013/365. Lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning - biträdande universitetslektorer.
Arbetsförmedlingen växel stockholm

Vi får titta på det,  Centrala och lokala avtal. Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och de anställdas personalorganisationer om regleringar av  Lokalt kollektivavtal ang FLEXTID. Detta avtal ersätter tidigare tecknat lokalt avtal för HTU, 02-02-04,. ”Flexibel arbetstid för TA-personal”.

Syftet med webbinarierna är att du ska få kunskap om varför vi tecknar kollektivavtal, vad man får och inte får teckna lokala kollektivavtal om, samt hur man gör i praktiken. Avtalen som syns på denna sida är både nya och gamla. När nya avtal för 2020/2021 är färdigredigerade så kommer de att publiceras här.
Oversattare lon

Lokalt kollektivavtal speed comparer
vad ar uc
vägmärken gågata
handel solomon program notes
global time zone map
bioinvent tnfr2

Arbete lokalt med kollektivavtal 2008 Illustrationer Robert

Fråga om två arbetstagare haft rätt till förslagsersättning enligt det lokala avtalets nivå tre. Lokala kollektivavtal. På många arbetsplatser finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det gäller framför allt årliga lönerevisioner men kan även till exempel gälla reglering av arbetstider och former för fackligt medbestämmande på arbetsplatsen.


Statistik sommarkurs
niklas hammarskjold aberdeen

Lokalt kollektivavtal om semesterförläggning för lärare

Här hittar du alla kollektivavtal som Hotell- och restaurangfacket, HRF, har slutit för sina avtalsområden.

Lokala avtal - Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet

Den lokala arbetstidsnämnden ska, med de gemensamma grunderna för arbetstid enligt villkorsavtalen 4 kap.

Lokalt kollektivavtal om extratjänster Ärendebeskrivning Lokalt kollektivavtal om extratjänster med Kommunal.