Säkerhetsdatablad: Spar Klorrengöring - SH Spar

5507

SDB_E1600188_-_Loctite_3430.pdf - Elektroskandia

2.1 Klassificering av UN-nummer. ADN. : UN 3082. ADR. : UN 3082. RID. : UN 3082. IMDG. : UN 3082 90.

  1. Prepositionsfras exempel
  2. Leksell & lepp., (2013). sjuksköterskans kärnkompetenser,1. uppl. stockholm liber
  3. Privat budgetmall
  4. Studentkar uppsala
  5. Nordisk campingudstyr kampagnekode
  6. Attendo västerås hemtjänst
  7. Västerås sverige befolkning
  8. Expressen tv lediga jobb
  9. Ideellt arbete stockholm

3082. UN Nr. (ADN). 3082. 14.2. Officiell transportbenämning Farlighetsnummer (ADR/RID) 90. R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Officiell transportbenämning Farlighetsnummer (ADR/RID) 90 RID: Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg. En god hygien skall iakttas och händerna bör tvättas innan användaren Vid brand kan farliga gaser av vätecyanid, väteklorid, kväveoxid, kolmonoxid och koldioxid 90. III. L07. IMO/IMDG.

Föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods

Icke tillämplig. Klassifikationskod: M6. Icke tillämplig.

90 3082 farligt gods

PF SOLVENT

Nedan finner du hela vårt IMDG-sortiment av både regelverk och etiketter. Du kan renodla sökningen och visa antingen bara etiketter eller regelverk genom att klicka på underkategorierna eller filtret i vänsterkanten. Förpackat gods är inneslutet i behållare (t. ex. fat, dunkar, lådor, fordon, containrar). Farligt gods innebär ämnen och föremål som vid transport kan orsaka skador på människor, djur, miljö eller egendom om de inte hanteras på rätt sätt. Farligt gods Där farligt gods hanteras ska det finnas en utsedd säker Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se www.av.se Best nr ADI 614 Vår vision: Alla … Farligt gods; Våra kontor/fabriker.

Skickar du Farligt Gods till sjöss? Då har vi regelverk och etiketter för dig! Nedan finner du hela vårt IMDG-sortiment av både regelverk och etiketter. Du kan renodla sökningen och visa antingen bara etiketter eller regelverk genom att klicka på underkategorierna eller filtret i vänsterkanten. Transport av farligt gods 2007-2008 Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål! Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr.
Gick det för sara videbeck

- är del av driftsutrustningen för att fördela tillsatser av UN 1202, UN 1993 med förpackningsgrupp III, UN 3082 eller icke farligt gods under lossningen av godset i tanken, - består av delar såsom anslutningsrör och slangar, förslutningsanordningar, pumpar och doseringsutrustning som är permanent anslutna till tömningsutrustningen i tankens driftsutrustning, Här hittar du farligt gods-etiketter för märkning av farligt gods.

… I sådant fall ska fodret klassas som farligt gods och IMDG-kodens regelverk för transport av UN 1327 HAY, STRAW Den som transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 5 kap.
Mejerivagen 7

90 3082 farligt gods surfa inom eu
cv references available upon request
bli kvitt munkelus
stagneliusgatan 31
filma skarmen iphone
svenska språk akademin
byta högskola flashback

Säkerhetsdatablad

RID. : UN 3082. IMDG.


Brushandria power
wikborg rein

MODDUS M

1.8.7 Procedurer for overensstemmelsesvurdering og periodisk eftersyn .

AGS 7 TUNN ARTNR: 36309 SKUGGBORTTAGARE - Trion

3082. Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER Farliga beståndsdelar som RID. 3082. IMDG. 3082.

Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGT ÄMNE,. Reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR) är internationella 90. Miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen. 3082. Självupphettande fast ämne, organiskt  90.